Import- og handelsforhold

Juridisk system
I hovedsak basert på tyskromersk rett.