Produktkrav

Standarder
Danmark er fullt medlem av ISO og CEN
Danmarks nasjonal standard organisasjon er Dansk Standard.

Immaterielle rettigheter
Danmark er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret