Transport- og tollforhold

Færøyene består av 18 øyer. Flere av de største øyene er bundet sammen med bru- eller tunnelforbindelser.
Gjennomgående hyppigst og best forbindelser via Danmark.

Linjene H.F Eimskipatelag Island, Faroe Ship Ltd. og Smyril Line (blant annet fra Bergen) har faste seilinger på Færøyene.
Flytransport via Atlantic Aiways og Iceland Air.

Gjennomgående gode vei- og fergeforbindelser, men delvis smale veier. Helikopter blir også en del benyttet for transporter innenlands.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Tollflyplasser
Vagar

Importhavner
Tórshavn er hovedimporthavn. Fuglafjordur, Kongshavn og Tvoroyri har også utstyr for å håndtere containere. Det er rundt 20 havner av en viss størrelse på Færøyene. De fleste er først og fremst fiskehavner.

Frisoner
Ingen

Frihandelsområder
Norge har inngått en bilateral frihandelsavtale med Færøyene, som medfører tollfrihet for industriprodukter og en rekke fisk- og jordbruksprodukter. Avtalen gir rom for kumulasjon med opprinnelsesprodukter fra Island, Norge og Færøyene. Opprinnelsesreglene tilpasset EØS-avtalens opprinnelsesregler.

Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varsertifikat EUR.1, et varesertifikat EUR-MED, en fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.

Færøyene er konstitusjonell del av Danmark, men med eget selvstyre. Færøyene er ikke medlem av EU. Færøyene har også inngått bilaterale frihandelsavtaler med EU, Island, Sveits, Polen og Estland.

Fortolling og lagring
Generelt gjelder danske/EU regler.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres fritt.
Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.
Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med gitt deponering av toll og avgifter.
Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

ATA-Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.