Import- og handelsforhold

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett.