Transport- og tollforhold

Hellas Tollvesen

Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Hellas er rundt 20 dager.

Vel utbygget skipsfart til øyene. Den greske handelsflåten er den klart største i EU. Bra vei- og jernbanenett, men av noe lavere standard enn i det øvrige EU.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Tollflyplasser

Athen, Korfu, Heraklion, Rhodos, Thessaloniki. 

Importhavner
Pireus, Saloniki, Patras, Korfu, Heraklion (Kreta), Volos, Kavala, Mytilene, Rhodos, Kalamata, Argostoli, Chalkis og Chios.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. 
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført. 

Vareprøver med kommersiell verdi kan også innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen(e) kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom.

ATA-Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer og transittering.