Eksportkrav ut av Norge

Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.