Import- og handelsforhold

Importrestriksjoner
Innførselslisens kreves bare for telefoni- og kommunikasjonsutstyr, våpen, ammunisjon, dyr og planteprodukter.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett med påvirkning fra dansk rett.

Leveringsbetingelse
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.