Produktkrav

Spesielle krav til enkelte produkter.

Næringsmidler: Spesielle regler mht. kvalitetsnormer, tilsetningsstoffer og merking.
Medisinske og farmasøytiske produkter: må registreres på Island.
Leketøy kan ikke inneholde bly.

Standarder
Island er med i det europeiske standardiseringsarbeidet og er forpliktet til å gjøre felles europeiske standarder (EN standarder) til nasjonale standarder.
Island er fullt medlem av ISO.
Islands nasjonale standard organisasjon er Icelandic Standards.

Immaterielle rettigheter

Island er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Importforbud mot varer som bryter med patent- og varemerkelovgivningen.

Island er med i det europeiske patentarbeidet. Se EPO (European Patent Office) for mer informasjon.

Merking av varer
Spesielle bestemmelser for merking av forbrukeremballasje til mat- og drikkevarer. Varene skal være merket med:
- varens navn
- navn og adresse til produsent, emballeringsfirma, importør eller agent
- varens nettovekt og rommål
- oppbevaringsbetingelser
- holdbarhet
- varedeklarasjon

Spesielle bestemmelser gjelder blant annet for visse matvarer, tekstiler og farlige stoffer.