Transport- og tollforhold

Lenke til nasjonalt toll direktorat

Meget gode vei- og jernbaneforbindelser til resten av Europa.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Tollflyplasser
Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Dubrovnik.

Importhavner
Rijeka og Ploce er de største importhavnene. Andre importhavner er Sibenik, Zadar, Pula, Split, og Dubrovnik.

Vukovar er en betydelig innlandshavn (Donau).

Vareprøver
Vareprøver som sendes inn i landet for en gitt periode kan innføres tollfritt. Tollen kan kreve at det betales toll på varene når de føres inn i landet, som et depositum, som man får tilbake enten i helhet eller deler, basert på hvor lenge varen har vært i Kosovo. 

ATA-Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.