Import- og handelsforhold

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett. Det eksisterer spor av sosialistiske tilpasninger og praksis i det latviske systemet.