Transport- og tollforhold

Latvia Tollvesen

Godt utbygd vei- og jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland og delvis også for vareforsendelser til og fra andre øst-europeiske land. Logistikk- og lagringstjenester under sterk utbygging.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Tollflyplasser

Riga.

Importhavner
Riga, Ventspils, Liebaja.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført.

ATA-Carnet
Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger/messer, posttrafikk og transittering.