ThinkstockPhotos

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Kongelig Norsk Ambassade
K. Kalinausko g. 24
3rd floor 
03107 Vilnius

Kontakt Ambassaden

Innovasjon Norge er programpartner for EØS-midlene med programoperatører i Estland, Latvia og Litauen. Vi assisterer norske bedrifter med å skape og videreutvikle bilaterale relasjoner mellom Norge og Baltikum innenfor EØS-programmene Grønn innovasjon og Næringsutvikling. Mer informasjon om EEA Norway Grants