Produktkrav

Standarder
Italia er fullt medlem av ISO og CEN
Italias nasjonal standard organisasjon Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Immaterielle rettigheter
Italia er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse. Mer informasjon om patenter og varemerking finnes på nettsidene til Patentstyret