Jose Fuste Raga

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
WarszawaDen norske ambassaden i Warszawa

KONTAKT Innovasjon Norge!

Polen er det største markedet av de «nye» EU landene med langvarig sterk positiv vekst og økende kjøpekraft, samt en høyt utdannet og konkurransedyktig arbeidsstokk. Den polske regjeringens planer om å investere i infrastruktur inkluderer digitalisering av samfunnet med blant annet e-Helse og utvikling av smarte byer.

Det er rundt 300 små og mellomstore norske bedrifter i Polen og landet er nå på topp 10 av Norges viktigste handelspartnere. Der er mange varierte markedsmuligheter i landet, og særlig forsvarsindustri, sjømatmarkedet, energi og miljø peker seg ut.  Som det største eksportmarkedet for norsk sjømat og laks, bearbeides en del av den norske sjømaten i Polen før den videreeksporters. Norske bedrifter har også etablert seg i det Polske markedet innen produksjon av bildeler, maritim industri, ingeniørtjenester, IKT og media.

Innovasjon Norge er programpartner for EØS-midlene med programoperatører i Polen. Vi assisterer norske bedrifter med å skape og videreutvikle bilaterale relasjoner mellom Norge og Polen innenfor EØS-programmene Grønn innovasjon og Næringsutvikling. Mer informasjon om EEA Norway Grants.