ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
BucharestDen norske ambassaden i Bucharest

KONTAKT Innovasjon Norge!

Romania er det største markedet i sørøst-Europa, det syvende største i EU med sine vel 19 millioner innbyggere. Romania er nest største mottaker av EØS-midler.

Den maritime sektoren og energisektoren kan ha spesielt interesse for norsk næringsliv, i tillegg til IT-relatert industri. Landets bilindustri er meget stor, og kan ha potensiale for norske underleverandører. Landbruket har et stort uutnyttet potensial.

Utfordringer i landet er korrupsjon, varierende infrastruktur, lavt utdannet arbeidsstyrke og en offentlig sektor som vanskeliggjør offentlige anbudsutlysninger. 

Prosjektkontoret i Romania forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med Norway Grants-programmene "Grønn innovasjon og næringsutvikling" og "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.