AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
Ostrom u. 13, H-1015 
Budapest
Hungary


KONTAKT AMBASSADEN

Ungarn er en av de raskest voksende økonomiene i EU. I tillegg til stor EU-finansiert infrastrukturbygging gjennom EØS-midlene, har regjeringen har tatt flere grep for å øke den økonomiske veksten med skattelette, sikre eksportdiversifisering og bedre distribuering av EU midler.

Mulige vekstområder i Ungarn er utstyr og tjenester til grønn omstilling, bilindustrien, jordbruket og utvikling av legemiddel/medisinsk teknologi. Enkelte norske bedrifter innen maritim, mineral og kommunikasjonsteknologi er tilstede i markedet.

Innovasjon Norge er programpartner for EØS-midlene med programoperatører i Ungarn. Vi assisterer norske bedrifter med å skape og videreutvikle bilaterale relasjoner mellom Norge og Ungarn innenfor EØS-programmene Grønn innovasjon og Næringsutvikling. Mer informasjon om EEA Norway Grants.