AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Consulate General 
Deloitte House
PO Box 1990 
WELLINGTON
New Zealand er sideakkreditert under

AMBASSADEN I AUSTRALIA

Med vekst i eksporten de siste årene er New Zealand et interessant marked for norske eksportører. New Zealand deler førsteplassen med Danmark som verdens mist korrupte land og Verdensbanken har rangert dem som det landet i verden det er enklest å starte opp en bedrift.

New Zealands kontinentalsokkel kan ha potensial som fremtidig offshoremarked av betydning, og innebærer særlige muligheter for norsk ekspertise og teknologi. Norske næringsinteresser i New Zealand er hovedsakelig knyttet til shipping og subsea industri. Andre bransjer av interesse er bioteknologi, filmbransjen og telekommunikasjon/IT.

Utenrikstjenesten har ikke egen representasjon i New Zealand, men den Norske ambassaden i Canberra (Australia) er sideakkreditert til Wellington.