X

Skap videre vekst

https://www.innovasjonnorge.no/contentassets/d8ddf7b85fea44418b8dec4ecf848ed6/2016-bleed---goglobal---intl-growth.png

Vekst og skalering

Solide vekstbedrifter bidrar til verdiskapning i Norge. For at bedriften din skal kunne vokse, er det behov for både finansielle ressurser og ny kompetanse, enten du konkurrerer internasjonalt fra dag én eller du bygger markedsandeler gradvis og mer organisk.

Ekspansjon

Hvilken strategi bedrifter benytter for å vokse avhenger av ledelsens visjon og ambisjoner, gjennomføringsevne, markedsmuligheter, konkurransesituasjon, offentlige reguleringer og hvilke finansielle ressurser bedriften har tilgjengelig.

En bedrift kan vokse gjennom å ekspandere til nye geografiske markeder, innrette seg mot nye kundesegmenter, kjøpe nye produkter, tjenester eller funksjoner med formål om å skalere gjennom eksisterende kundebase eller med eksisterende produkter. Formålet med ekspandering bør være å komme nærmere oppfyllelse av bedriftens visjon samtidig som verdiskapingen økes.

Skalere

Ordene vekst og skalering brukes ofte om hverandre i språket. Skalering er en mulighet til å vokse raskere og med større lønnsomhet, fordi forretningsmodellen gjør at økt salgsvolum ikke krever tilsvarende økning i ressurser eller innsatsfaktorer (f.eks. software-løsninger). Identifisering av skalerbare egenskaper i din forretningsmodell vil derfor være essensielt for å øke fortjenesten. I noen sektorer og marked forventes positive økonomiske resultater nærmest umiddelbart, mens i andre er det mer fokus på sannsynligheten for rask skalering. Å forstå forventningene og legge en strategi for å disse er sentralt.

Hva kan du gjøre

Noen grunnleggende forutsetninger bør være på plass før bedriften kan sette fokus på vekst. Det viktigste er at du har fått på plass en kritisk kundemasse og en operativ forretningsmodell.

En operativ forretningsmodell bør ikke være statisk. En viktig oppgave i en bedrifts vekstfase er å teste ut løpende endringer og se hvordan disse påvirker bedriftens ønskede vekstmål. Et tegn på at du har funnet en skalerbar modell er at kostnaden knyttet til å få, betjene og beholde en ny kunde er lavere enn inntekten man har på kunden, beregnet over hele kundens «levetid».  

Du kan holde deg oppdatert på hvilke frihandelsavtaler Norge har med dine interessemarkeder og utnytte fordelen som ligger i disse. Enkelte ganger kan det være små grep i produksjonsprosessen som endrer tollkostnadene på et produkt fra eksempelvis 5 til 0 %.

For å stadig videreutvikle forretningsmodellen er det nyttig å lære og bli inspirert av andre. Identifiser hvor i verden du kan finne de fremste miljøene innenfor din bransje. Man kan lære mye på kort tid ved å komme i kontakt med og være tilstede i disse miljøene. Mange som har lykkes med å realisere sine vekstambisjoner har evnet å bygge tyngde i forretningsmodellen sin gjennom innspill og inspirasjon fra globale støttespillere på et tidlig stadium og så bygget videre på disse.

Hva kan vi bidra med

Gjennom våre internasjonale kompetanseprogrammer får du kunnskap, erfaring og nettverk som gjør at du kan oppnå en raskere vekst, med lavere kostnad og risiko.

Våre markedsrådgivere på Innovasjon Norge-kontorene over hele verden har kontakt med mange av de fremste miljøene innenfor en rekke sektorer og kan bistå deg i forarbeidet. Vi kobler gjerne deg og bedriften din opp mot relevante personer i disse miljøene, og kan bistå deg i nødvendig forarbeid.

Bygg din merkevare

Hvilke ambisjoner har du i markedet – hva skal du oppnå?

Finn din posisjon

Konkurransen er stor på internasjonale markeder og skal du lykkes, må du evne å ta en strategisk posisjon i definerte målgrupper, en posisjon som skiller seg tydelig fra konkurrentenes, og som er attraktiv, lønnsom og langsiktig.

Merkevarebygging handler om å utvikle en slik posisjon, gjennom å utvikle en markedsorientert kultur i bedriften. Hele verdikjeden må utfordres på å levere kundeverdi og på å bygge konkurransekraft. Tydelige og ambisiøse mål må forankres i organisasjonen, og ønsket posisjon bygges gjennom målrettet kommunikasjon, organisasjonsutvikling og innovasjon i forretningsmodellen.

Utvikling av en merkevarestrategi vil gjøre deg bevisst på hva som definerer din bedrift og kan fungere som et verktøy med tanke på hva kundene skal assosiere med bedriften, produktene eller tjenestene dine. En god merkevarestrategi kan dermed gi deg en tydelig posisjon i markedet. 

Hva kan du gjøre

Før du starter med posisjoneringsstrategien må du vurdere hvilken markeds- og konkurransesituasjon merket konkurrerer i. Sett deg tydelige ambisjoner og mål for din merkevare. Dette vil hjelpe deg til å se hvilket utviklingsløp du må legge til rette for. Markedsutviking, teknologiutvikling og produktutvikling går hånd i hånd fra starten av.  

Bruk design strategisk. Design forener teknologi, produksjon og systemer med estetikk og brukervennlighet. Hvis du benytter design som et strategisk virkemiddel vil du sikre utvikling og kommersialisering av attraktive og brukervennlige produkter, tjenester og prosesser. Design kan dermed øke din konkurransekraft og hjelpe deg med å vinne markedsandeler internasjonalt. 

Hvordan kan vi bidra

Innovasjon Norges kunde- og markedsrådgivere kan hjelpe deg å belyse dine utfordringer og muligheter, og se nærmere på hvordan du strategisk kan posisjonere deg i markedet. 

Økt synlighet

For at dine produkter og tjenester skal bli valgt, må du være kjent og synlig i markedet.

Hvordan bli valgt

Å øke synligheten er ikke alltid like enkelt, men noen tiltak kan hjelpe deg på vei. Besøk og deltakelse på messer og utstillinger, gode nettsider, tilstedeværelse på riktige sosiale medier og promoteringsmateriell, er ting som kan øke din synlighet på utenlandske markeder. 

Norge er et lite land og de fleste norske bedriftene er relativt små. For å sikre fremtidig vekst, er norske bedrifter avhengige av tilgang på utenlandske markeder. Derfor er gjennomtenkt posisjoneringsarbeid viktig. Det gjelder det å være godt kjent, og skille seg attraktivt ut. 

Opprinnelsesmerking som «Made in Norway» kan utgjøre en forskjell. En sterk nasjonal merkevare vil gjøre det lettere for deg som eksportør å skille deg ut.

Hva kan du gjøre

En arena for økt synlighet er internasjonale messer. Gjennom messedeltakelse kan du få kontakt med mange kunder i løpet av kort tid, og det gir deg mulighet til å teste ut dine produkter og løsninger. Du får profilert din bedrift, og det gir deg mulighet til å bygge relevant nettverk og finne nye salgspartnere.

I dagens globaliserte marked er det å knytte et produkt til country of origin – opprinnelseslandet – stadig viktigere. Visse land er en sterk, etablert merkevare i seg selv, og produktene fra landet forbindes automatisk med høy kvalitet. Vi kan nevne biler fra Tyskland, vin fra Frankrike eller mote fra Italia. Du som bedrift kan dra nytte av og bidra til å gjøre «Made in Norway» til å bli et enda tydeligere kvalitetsstempel, til å skape positive assosiasjoner og en tydelig tilstedeværelse i forbrukerens bevissthet.

Hvordan kan vi bidra

Innovasjon Norge organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene, som gir tyngde og troverdighet for deg som utstiller. 

Gjennom vår tilknytning til EU-kommisjonens program Enterprise Europe Network arrangeres det løpende matchmaking-arrangementer under store europeiske messer. Gjennom "Company Missions", tar vi også med norske bedrifter på bedriftsbesøk i utlandet, og mottar utenlandske bedrifter i Norge. Søk etter aktuelle matchmakingsarrangementer i regi av Enterprise Europe Network i denne eventkalenderen

Brand Norway

Innovasjon Norge lanserte plattformen The Explorer i 2018. Dette er et digitalt utstillingsvindu hvor norske bedrifter kan legge inn sine løsninger slik at de blir synlige for utenlandske aktører. Norske selskaper som leverer på FNs bærekraftsmål og bidrar med grønne løsninger med god forretningsskikk i bunnen har nå muligheten til å bli synlig via The Explorer.

Innovasjon Norge koordinerer og gjennomfører næringslivsdelegasjoner i forbindelse med statsbesøk og offisielle besøk som ett eller flere medlemmer av kongefamilien eller statsminister og regjeringsmedlemmer gjennomfører i utlandet.

Skaff investorer

Bedriften din er allerede vel etablert, men dere ønsker å vokse. Riktig finansiering i denne fasen kan ta din bedrift et skritt lengre.

Tiltrekk investorer

Mange jakter på en investor som kan bli med og finansiere utvikling av produktet eller løsningen. På samme måte som det er viktig å forstå hva du egentlig løser for kunden din, er det avgjørende at du forstår hvilket behov du dekker hos en investor.

Helt enkelt, en investor er en som vil plassere pengene sine et sted der de skal vokse.
Derfor er han opptatt av hvilken avkastning investeringen i din forretningsmodell vil gi!

Hva er din pitch

Produktet eller tjenesten din er ikke nødvendigvis «produktet». Det er forretningsmodellen din som gjør deg unik, og som kan skape verdi for deg og din investor. Fokuser derfor på forretningsmodellen din når du skal tiltrekke en investor.

Hva kan du gjøre

Det handler om å forberede seg godt og å tenke som en investor. Hvem er investoren?

I møtet med en investor er det viktig å ha en lett forståelig presentasjon av din forretningsmodell, som blant annet gir svar på hva som gjør deg unik, hva ditt verdiløfte er og hvordan du differensiere deg. En investor forventer også at du kan presentere tall på hvordan du skal kapre markedsandeler og tjene penger.

Vær bevisst på hvem du er, og hvordan du blir oppfattet. I internasjonale sammenhenger, er det også viktig med bevissthet rundt hvordan du fremstår som en norsk bedrift. Hvordan blir vi oppfattet? Nordmenn blir ofte sett på som både troverdige, lojale men også noe naive. Det ligger nok ikke i vår kultur å stå frem med størst selvtillit og selge oss selv. Her gjelder det også å våge å tenke stort, og å stå i det.

Hvordan kan vi bidra

Rådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og har det nødvendige nettverk til å koble deg til relevante aktører. 

Ønsker du å trene mer på  å pitche, og å lære om de mest nyskapende verktøyer og strategier for å utvikle vellykkede produkter og gå inn på nye markeder, kan du søke om å delta på våre internasjonale kompetanseprogrammer.

Innovasjon Norge tilbyr også lån og tilskudd som kan finansiere vekst og utviklingsprosjekter. Dersom du har et innovativt prosjekt i samarbeid med internasjonale aktører kan vi også være med og finansiere såkalte innovasjonspartnerskap. Her kan også EU-finansiering gjennom Horisont 2020 være aktuelt for deg.