Et himmelsk sidesprang på Helgelandskysten

Ved foten av Torghatten, kanskje Norges mest spennende fjell, lå det en camping. I løpet av kort tid ble dette til et kurs- og feriesenter, med nye bedre tilbud på alle områder og en økt omsetning fra 1,8 til 4 millioner kroner.

Etter to år i kompetanseprogrammet FRAM strategi og ledelsesutvikling, har familiebedriftene i nettverket “Et himmelsk sidesprang” økt omsetningen fra 1,8 til 4 millioner kroner.

Etter to år i kompetanseprogrammet FRAM strategi og ledelsesutvikling, har familiebedriftene i nettverket “Et himmelsk sidesprang” økt omsetningen fra 1,8 til 4 millioner kroner.

De åtte små og mellomstore familiebedriftene i nettverket “Et himmelsk sidesprang” er alle sammen reiselivsbedrifter. Fellesskapet ligger i matopplevelser. I løpet av to år har de gjennomført kompetanseprogrammet FRAM, som gir en innføring i strategi og ledelsesutvikling.

Alle bedriftene har blitt fulgt opp med deres egne bedriftsrådgivere, som er fast inventar i programmet. I tillegg er FRAM tilpasset bedriftenes arbeidsområde.

Økt kompetanse gir økonomiske resultater
Programmet bedriftene har gjennomgått er ikke årsaken i seg selv til at disse bedriftene nå har mye bedre resultater, men den økte kompetansen og erfaringsutvekslingen dem imellom har vært utrolig viktig. I tillegg er det et krav om at bedriftene må øke omsetningen med fem prosent, enten ved økte inntekter eller lavere kostnader.

Det er også avgjørende at bedriftene jobber hardt med det de lærer i løpet av programmet, også i etterkant. Lotte Nygård-Forsmo i Laksforsken Turist-Cafe, en av deltakerne fra “Et himmelsk sidesprang", er blitt motivert til videre innsats:

– Hver bedrift får hver sin mentor som kommer inn og går gjennom hele bedriften. River den i småbiter og setter den sammen igjen. Vi har fått veldig mye ut av det. Programmet er veldig, veldig bra, så nå skal vi bruke alt vi har lært, sette høyere mål, og jobbe mot dem.

De åtte familiebedriftene i nettverket er Gåkkå Mathus, Bønå Villmarkssenter, Hildurs Urtearium, Galeasen Hotell, Torghatten kurs- og feriesenter, Laksforsken Turist-Cafe, Sæterstad gård, og Vikgården.

Samlet sett har bedriftene i nettverket hatt en økning på hele 35 prosent i omsetning, og det er vi stolte av. Kunnskap og utvikling er et godt virkemiddel for å bygge mer vekstkraftige bedrifter.

Kontakt oss om din SMB-bedrift
Vil du vite mer om FRAM programmet? FRAM gjør gode bedrifter enda bedre, gjennom programmer som gir strategi- og ledelsesutvikling, innovasjon og etablering i nye markeder. Vi tar utgangspunkt i din bedrifts unike situasjon og behov, og tilfører praktisk og teoretisk innføring i hvordan du skaper økt lønnsomhet og varig vekst.

Vi søker små og mellomstore bedrifter i alle bransjer. Programmene går over en periode fra 10 til 24 måneder, og inneholder fra 4 til 6 fellessamlinger for grupper av bedrifter på typisk 8 til 12 bedrifter.

Det er fullt mulig å delta på flere FRAM kompetanseprogrammer.