Buskerud

Foto: Paal Audestad

Foto: Paal Audestad

Fredrik Ambjørndalen

IPR-rådgiver Telefon: 22002953 Mobil: 95143679 E-post: Fredrik.Ambjorndalen@innovasjonnorge.no

Fredrik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter osv) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.