Beskyttede betegnelser

Innenfor næringsmidler kan du søke om å få beskyttet et varenavn innenfor kategoriene: Beskyttet opprinnelsesbetegnelse, Beskyttet geografisk betegnelse og Beskyttet tradisjonelt særpreg.

Forskrift om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg, sier hvordan du kan oppnå lovbeskyttelse av et navn på et næringsmiddel. 

For å få en slik beskyttelse, må du søke til KSL Matmerk. Det er Mattilsynet som forvalter de ulike merkeordningene. Dersom du får innvilget søknaden vedtar Mattilsynet en produktforskrift for matvaren som beskriver den beskyttede betegnelsen, rettmessig bruker, produksjonsmetode og produktet selv. Merk at også andre kan søke om å bruke samme betegnelse, men da må de følge den vedtatte forskriften.