Dokumenter som kan vedlegges den elektroniske søknaden

  • Strategi- og gjennomføringsplan
  • Kompetansematrise (som viser alle bedriftenes kjernekompetanseområder)
  • Prosjektorganisering og samarbeidsmodell
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Intensjonsavtale eller samarbeidsavtale