Kort om bedriftsnettverksprogrammet

Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig veiledning til etablering av forpliktende strategiske markedsrettede og kommersielle samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv. Prosjektporteføljen omfatter i dag over 90 aktive bedriftsnettverk med nær 900 deltakerbedrifter.