Kontakt

Finn en kunderådgiver i ditt fylke:

Akershus

Sentralbord

Telefon: 22 00 25 00
E-post: oslo@innovasjonnorge.no

Vidar Dramstad

Arbeidsområder: IFU/OFU, Teknologi, energi og miljø, IKT
Telefon: 69 13 91 43
E-post: vidra@innovasjonnorge.no

Eirik Henriksen

Arbeidsområder: IFU/OFU, Forsvarsgruppen
Telefon: 22 00 29 45
E-post: eirik.henriksen@innovasjonnorge.no

Aust-Agder

Sentralbord

Telefon: 37 00 53 30
E-post: agder@innovasjonnorge.no

David Midbøe Simonsen

Arbeidsområder: IFU/OFU, IKT, egenkapitalfinansiering
Telefon: 37 00 53 37
E-post: dasim@innovasjonnorge.no

Buskerud

Sentralbord

Telefon: 32 21 97 00
E-post: buskerud@innovasjonnorge.no

Stein Bøe

Arbeidsområder: IFU/OFU, Energi og miljø, offshore, maritim, teknologi
Telefon: 33 01 89 32
E-post: stboe@innovasjonnorge.no

Marion Emilsen Frydenlund

Arbeidsområder: IFU/OFU, Koordinator Forsvarsgruppen
Telefon: 32 21 97 22
E-post: marion.emilsen.frydenlund@innovasjonnorge.no

Finnmark

Sentralbord Alta

Telefon: 22 00 25 00
E-post: finnmark@innovasjonnorge.no

Sentralbord Vadsø

Telefon: 78 95 56 00
E-post: finnmark@innovasjonnorge.no

Aksel Brasøy

Arbeidsområder: IFU/OFU, kulturnæringer
E-post: aksel.brasoy@innovasjonnorge.no

Hedmark

Sentralbord

Telefon: 62 51 99 50
E-post: hedmark@innovasjonnorge.no

Beate Follestad
Telefon: +47 625 19 955
E-post:  beate.follestad@innovasjonnorge.no

Anne Cathrine Morseth
Telefon: +47 482 67 928 
E-post: Anne.Cathrine.Morseth@innovasjonnorge.no

 

Hordaland

Sentralbord

Telefon: 55 55 93 55
E-post: hordaland@innovasjonnorge.no

Sidsel Lauvås

Arbeidsområder: IFU/OFU, Energi og miljø, IPR
Telefon: 55 55 93 51
E-post: sidsel.lauvas@innovasjonnorge.no

Møre og Romsdal

Sentralbord Ålesund

Telefon: 70 11 64 50
E-post: moreogromsdal@innovasjonnorge.no

Sentralbord Molde

Telefon: 71 19 14 10
E-post: moreogromsdal@innovasjonnorge.no

Lars Sandnes

Arbeidsområder: IFU/OFU, Maritim industri, plastindustri, olje og gass
Telefon: 71 19 14 18
E-post: lars.sandnes@innovasjonnorge.no

Nordland

Sentralbord

Telefon: 75 54 20 00
E-post: nordland@innovasjonnorge.no

Arne Kirkefjell

Arbeidsområder: IFU/OFU
Telefon: 75 54 20 13
E-post: arkir@innovasjonnorge.no

Nord-Trøndelag

Sentralbord

Telefon: 74 13 54 00
E-post: nordtrondelag@innovasjonnorge.no

Vigdis Tuseth

Arbeidsområder: IFU/OFU, SkatteFUNN
Telefon: 988 58 662
E-post: vigdis.tuseth@innovasjonnorge.no

Oppland

Sentralbord

Telefon: 61 27 98 30
E-post: oppland@innovasjonnorge.no

Truls Terje Hoel

Arbeidsområder: IFU/OFU, Helse, IKT, kompositt, forsvarsgruppen
Telefon:  61 27 98 42 
E-post: trhoe@innovasjonnorge.no

Oslo

Sentralbord

Telefon: 22 00 25 00
E-post: oslo@innovasjonnorge.no

Vidar Dramstad

Arbeidsområder: IFU/OFU, Teknologi, energi og miljø, IKT
Telefon: 69 13 91 43
E-post: vidra@innovasjonnorge.no

Eirik Henriksen

Arbeidsområder: IFU/OFU, Forsvarsgruppen
Telefon: 22 00 29 45
E-post: eirik.henriksen@innovasjonnorge.no

Rogaland

Sentralbord

Telefon: 51 54 51 00
E-post: rogaland@innovasjonnorge.no

Rune Nærland

Telefon: 51 54 51 12 / 99 50 09 63
E-post: Rune.Naerland@innovasjonnorge.no

Erling Johansson

Telefon: 51 54 51 17
E-post: erjoh@innovasjonnorge.no

Sogn og Fjordane

Jan Gurvin

Telefon: 900 74 447
E-post: jan.gurvin@innovasjonnorge.no

Rune Fromreide

Telefon: 918 64 220
E-post: rune.fromreide@innovasjonnorge.no

Sentralbord

Telefon: 22 00 25 00
E-post: sognogfjordane@innovasjonnorge.no

Sør-Trøndelag

Sentralbord

Telefon: 73 87 62 70
E-post: sortrondelag@innovasjonnorge.no

Hans Fredrik Emdahl

Arbeidsområder: IFU/OFU, Helse, IKT, teknologi, forsvar
Telefon: 73 87 62 76
E-post: haemd@innovasjonnorge.no

Turid Buvik

Arbeidsområder: IFU/OFU, IPR
Telefon: 73 87 62 32
E-post: tubuv@innovasjonnorge.no

Telemark

Sentralbord

Telefon: 35 58 86 60
E-post: telemark@innovasjonnorge.no

Troms

Sentralbord

Telefon: 77 60 61 00
E-post: troms@innovasjonnorge.no

Vest-Agder

Sentralbord

Telefon: 38 12 99 70
E-post: agder@innovasjonnorge.no

Vestfold

Sentralbord

Telefon: 33 01 89 20
E-post: vestfold@innovasjonnorge.no

Østfold

Sentralbord

Telefon: 22 00 25 00
E-post: ostfold@innovasjonnorge.no