Alternative støtteordninger til forsknings- og utviklingskontrakter

Det er flere forskjellige støtteordninger som er tilgjengelig for forskning og produktutvikling. Vi anbefaler å lese om disse da det er en mulighet for at andre støtteordninger passer ditt prosjekt bedre.