Innovasjonskontrakter og eksport

Innovasjonskontrakter er et godt virkemiddel for eksport av nyutviklede produkter.

Nye produkter basert på innovasjonskontrakter får ofte en rask inntreden i utenlandske markeder dersom din pilotkunde er: 

  • en utenlandsk bedrift
  • en utenlandskeid bedrift i Norge 
  • norsk bedrift med internasjonal virksomhet og kunder i utlandet

Pilotkunder i innovasjonskontrakter har selv et klart behov for produktet som utvikles, noe som er en forutsetning for opprettelse av innovasjonskontrakter. Dersom samarbeidet med pilotkunden er godt gjennom innovasjonskontraktens prosjektperiode, vil det gi et grunnlag for:

  • videre samarbeid i pilotkundens markedssegmenter i utlandet
  • underleveranser til pilotkunden
  • å bruke pilotkunden som referanse både i pilotkundens markedssegmenter og i tilsvarende markedssegmenter i andre geografiske områder 

Dersom pilotkunden i tillegg har et godt nettverk og renommé i sine markeder i utlandet, vil eksportmulighetene være betydelige.  Valg av pilotkunde og et godt samarbeid i prosjektperioden skaper gode eksportmuligheter.  

Innovasjonskontraktprosjekter som avsluttes uten at det er naturlig med fortsatt samarbeid med pilotkunden kan også gi gode eksportmuligheter. Da bør det satses på videre samarbeid med Innovasjon Norge med rådgivningen og assistanse vi kan gi på eksportmarkedene. Våre utestasjoner vil kunne bistå aktivt og profesjonelt.

Se mer om våre eksporttjenester her:  http://www.innovasjonnorge.no/no/sats-internasjonalt/