Gjennomføringsevne

Hva kan vi bidra med:

Gründerteamet må overbevise om at de klarer å gjennomføre prosjektet. Innovasjon Norge forventer at prosjektets deltagere har kunnskap om forretningsutvikling, og viser evne til å ta og gjennomføre viktige beslutninger knyttet til prosjektet. Bedriften må også demonstrere at eventuell finansiering bidrar til at prosjektet utføres – at Innovasjon Norges involvering er utløsende