Kompetanse

Innovasjon Norge tilbyr flere programmer og rådgivningstjenester som kan hjelpe gründere med å styrke sin kompetanse innenfor ulike områder. Gjennom våre programmer vil du også bygge et nettverk som bidrar til inspirasjon, læring, forbindelser og samarbeid. 

Det viktigste er alltid å etablere et tidlig forhold til kunder, og samtlige tjenester fra Innovasjon Norge til gründere har som mål å bidra til dette.

Hva kan vi bidra med:

 

Global Entrepreneurship

Det er krevende å bygge og utvikle et selskap, og det er mange fallgruver. Noen av de største utfordringene for gründere er å:

  • Gjøre seg forstått overfor investorer
  • Levere en god pitch
  • Kommunisere måltall for selskapet

Innovasjon Norge har derfor utviklet lærings- og utviklingsprogrammer der deltakerne får tilgang til mentorer og rådgivere i verdensklasse. Formålet er at selskapene kan utvikle sine egne kommersielle ferdigheter, bygge nettverk og starte internasjonaliseringsprosessen på et tidlig stadium. Få ordninger får bedre tilbakemeldinger fra deltakerne.

Emax 

Emax er en møteplass for unge mennesker mellom 18 og 25 som er genuint opptatt av entreprenørskap og det å starte og lede egen virksomhet en gang i framtiden. Dette gjør vi over fire dager der deltakerne utfordres på egne ferdigheter og kunnskaper om entreprenørskap i et fint samspill med workshops, inspirerende foredrag, sosiale aktiviteter og bygging av gode, positive nettverk. 

Mentor 

Mentortjenesten tilbyr personlig veiledning og oppfølging som et tilbud til gründere i de deler av landet hvor distriktrettet støtte er tillatt. Tjenesten består av én-til-én-samtaler med en mentor over en periode fra to til atten måneder, og Innovasjon Norge kan dekke kostnadene knyttet til mellom 30 og 100 timer mentorveiledning. 

Immaterielle rettigheter (IPR)

Med strategisk bruk av IPR kan selskapet sikre seg rettigheter til det bedriften utvikler, samt bruke rettighetene til å øke lønnsomheten. IPR-rådgivning fra Innovasjon Norge kan gi gratis og nøytral veiledning til små og mellomstore bedrifter.

Eksportrådgiving

Innovasjon Norges eksportrådgivere bistår gründere, eksportbedrifter og klynger med risikovurdering av kunde, marked og produkt/tjeneste gjennom alle faser i internasjonaliseringsprosessen.

Eksportsenterets rådgivere er spesialister på EØS og internasjonale handelsregler, samt tilbydere av nettverks- og partnersøktjenester gjennom det europeiske rådgivingsnettverket Enterprise Europe Network (EEN).  

Fra idé til marked seminar

Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. 

  • Forretningsmodellering – hvordan lage en lettfattelig skisse over forretningen din
  • Lean start-up – hvordan raskt teste og videreutvikle idéen din for å maksimere sjansen for å lykkes
  • Etablerertilskudd– hvordan søke midler fra Innovasjon Norge til å teste og videreutvikle din idé.

Klynger

Tematiske og geografiske næringsklynger finnes over hele lander. I disse oppstår møteplasser mellom oppstartbedrifter og etablerte, næringsliv og akademia, leverandører og marked, og mellom mennesker som leter etter bedre veier til målet. Bedrifter som er aktive i klynger konkurrerer der de må, men samarbeider gjerne om alt annet. Oppstartbedrifter som bruker klynger bevisst vokser raskere.

Inkubatorer og næringshager

Det finnes mange gründermiljøer rundt i landet.  Dette er viktige arenaer for å finne likesinnede, dele og få tilbakemeldinger på sine idéer, samt finne et riktig miljø som base for utvikling av bedriften.  Vi oppfordrer alle til å utforske gründermiljøene i sitt nærområde. 

På sidene til våre lokale konterer synliggjør vi det tilbudet som finnes lokalt i din region. Lokalt vil man finne etablerertjenester, inkubatorer, bedrifter, konsulenter og andre fagpersoner.