Nyhetsverdi

Hva kan vi bidra med:

Innovasjon Norge involverer seg for å redusere risikoen i de aller mest innovative prosjektene. Disse prosjektene kjennetegnes ved at de:

  • dekker et eksisterende behov i markedet på en ny eller bedre måte sammenlignet med eksisterende løsninger
  • dekker et nytt behov i markedet
  • eller bidrar til å skape et behov i markedet

Selskapet må selv vise at det kjenner kundene, markedet og konkurrentene, slik at Innovasjon Norge kan gjøre en vurdering av innovasjonen i en kommersiell kontekst.

Prosjekter uten nyhetsverdi er som regel ikke i Innovasjon Norges målgruppe, til tross for at de kan skape store verdier eller mange arbeidsplasser.  Dette vil være tilfellet for prosjekter som flytter en eksisterende tjeneste over til en ny plattform eller leverer de samme tjenestene i ny innpakning. I noen deler av landet senkes kravet til innovasjonsgraden for å øke sysselsetting, så dette kriteriet kan vurderes ulikt i ulike regioner  Les mer om kravene her