Vekstpotensiale

Hva kan vi bidra med:

Selskapet må vise hvordan det kan bli bærekraftig, økonomisk, miljø- og samfunnsmessig, og gi verdiskaping tilbake til samfunnet gjennom skatteinntekter og arbeidsplasser. I en tidlig fase vil det være vanskelig å vite nøyaktig hvordan dette vil skje. Gjennom en smidig utvikling vil prosessen uansett endres, men bedriften må likevel ha snakket med potensielle kunder og fått en bekreftelse på at problemet selskapet løser er verdt å løse, og at kundene er villige til å betale for det.

Innovasjon Norge forvalter fellesskapets midler, og skal kun involvere seg i prosjekter som gir verdi tilbake til fellesskapet i form av arbeidsplasser og skatteinntekter. Innovasjon Norge vurderer i hvilken grad selskapet også bidrar til å løse miljø- og samfunnsutfordringer.