Info

Den gode ideen er alle bedrifters utgangspunkt, og oppstartsfasen omfatter operasjonalisering av ideen og utvikling av planer. Her konkretiseres hva som tilbys, til hvem, hvordan det skal organiseres og hvem man skal samarbeide med. I denne fasen prøves forretningsideen og konseptet ut i et mindre format eller utvalgt marked. Basert på erfaringene bestemmes veien videre. Satse eller finne en ny vei til målet?

 

Når en bedrift beveger seg over i fasen vi i denne sammenheng har kalt produksjon og drift, innebærer det en viss forutsigbarhet hva gjelder inntekter, utgifter og mulighet for langsiktig planlegging. Organisering og samarbeid formaliseres, og forretningsideen og konseptet som ble testet i oppstartsfasen rulles nå ut i full skala.

Når man har fått på plass en fungerende bedrift og har oppnådd økonomisk bærekraft, kan det være aktuelt å utvikle bedriften videre ved å utvide og/eller øke inntjeningen. Denne fasen kan innebære nye markeder, kundegrupper, produkter, tjenester eller samarbeid.