Bli kjent med kundene dine og markedet ditt

Apple-gründer Steve Jobs: ”You‘ve got to start with the customer experience and work back toward the technology - not the other way around”

Skal bedriften din vokse, må du gjøre deg mer attraktiv enn konkurrentene og tilpasse deg kundenes fremtidige behov.

Dette må du finne ut om kundene dine

 • Hvem er kundene dine?
 • Hvor mange er de?
 • Hvilke behov har de i dag og i morgen?
 • Kan du tilby dem noe de ikke vet at de trenger?
 • Vil kundene oppleve ditt produkt som så mye bedre at de vil betale nok til at det lønner seg for deg?

Dette må du finne ut om konkurrentene dine

 • Hvem er konkurrentene dine?
 • Hvordan kan din bedrift skille seg ut fra konkurrentene og bli mer attraktiv enn dem?

Slik blir du kjent med kundene og markedet

 • Spør potensielle kunder. Finn ut mest mulig om deres behov og prioriteringer.
 • Snakk med konkurrenter. Det kan være vanskelig dersom de vet at du utvikler en konkurrerende løsning, men du trenger jo ikke fortelle dem hva du utvikler.
 • Finn ut mest mulig om deres produkter.
 • Snakk med leverandører, distributører og forhandlere av konkurrerende produkter. Finn ut mest mulig om styrker og svakheter med disse produktene.
 • Spør bransjeorganisasjoner og forsøk å få mest mulig informasjon om strukturen i bransjen, hvilke trender som kommer, hvilken lønnsomhet aktørene har, hvor stort totalmarkedet er, hvordan markedet er delt opp og så videre.
 • Benytt tilgjengelig offentlig statistikk om bransjen fra Statistisk Sentralbyrå hvis det finnes.

Omdømme- og merkevarestrategi

Hva er kundenes opplevelse av ditt produkt og din bedrift? Omdømme- og merkevarebygging dreier seg om å skape positive assosiasjoner til bedriften. Har andre har lyst til å anbefale deg, kjøpe av deg, investere i deg eller jobbe hos deg?

Finn ut av

 • Hvordan blir vi oppfattet av andre i dag?
 • Hvordan skulle vi ønske at vi ble oppfattet?
 • Hvordan vil vi ikke at andre skal oppfatte oss?

Svarene gir deg et kart over hva som er bedriftens sterke sider, svake sider og forbedringspotensial. Det er et godt utgangspunkt for å tenke omdømme- og merkevarebygging.