Har jeg et godt team?

Har mitt team relevant erfaring? Klarer mitt team å gjennomføre og levere? Har jeg den rette forståelsen av markedet, kunnskapen og erfaringer? Har jeg det nettverket som trengs?

Gjennomføringsevne er viktig!