Har jeg et tydelig budskap?

Forstår mine kunder hvilket problem jeg løser? Forstår investorene hva prosjektet mitt handler om? Forstår Innovasjon Norge hva prosjektet mitt handler om?

Husk at vi bare er mennesker som forsøker så godt vi kan å forstå prosjektet ditt, og ønsker at du skal lykkes. Vær tydelig, og sørg for at vi får en god magefølelse av ditt prosjekt!