Førstelinjetilbud i din kommune

Har du eller din bedrift planer om å utvikle ny næringsvirksomhet, og ønsker informasjon om muligheter i din kommune? 

Ta kontakt med førstelinjetjenesten i din kommune, de har oversikt over tilbudene lokalt.