Innovasjonsprosjekter for Visjon 2030

Har du en innovativ løsning knyttet til helse og utdanning som kan bidra til å redusere fattigdom i utviklingsland? Visjon 2030 kan finansiere prosjektet. Søknadsfrist 20. april.

/link/65679d023e1c420cab22514061eb022f.aspx

Visjon 2030 skal avlaste risiko i utviklings- og pilotfasen. Bedrifter som søker oppfordres til samarbeid med humanitære organisasjoner, forskningsinstitusjoner eller andre bedrifter for å sikre lokal markedskompetanse og forankring.
Partnerskapet skal bidra til at innovasjonsprosjektet utvikler et produkt det er behov for og som lar seg kommersialisere.

Hvem kan søke?

Dette er de viktigste kriteriene:

 • Søker må være en bedrift som er registrert i Norge
 • Innovasjonsprosjektet må involvere en partner som er til stede lokalt. Vi oppfordrer til samarbeid med andre bedrifter, NGO-er, sivilsamfunnet og akademia.
 • Bedriften må ha evne til å gjennomføre en innovasjonsprosess, og etablere løsningen i et kommersielt marked.
 • Prosjektet må ha en forsknings- / innovasjonskomponent
 • Ordningen er for både små, mellomstore og store bedrifter
 • Landsspesifikke prosjekter støttes kun i land som faller innenfor de 85 landene som mottar norsk bistand
 • Vi prioriterer innovasjonsprosjekter som gjennomføres i ett eller flere av regjeringens partnerland i norsk utviklingspolitikk.

Hva kan vi finansiere?

Prosjektet bør være innenfor ett av disse områdene:

 • Målgruppe «Ungdom» og hvordan unge bedre kan få dekket sine utdannings- og helsebehov. Ungdom inkluderer aldersgruppen 10-19 år (adolescents/tenåringer), i tillegg til de mellom 15-24 år.
 • Det gis prioritet til innovasjoner innen utdanning, ferdigheter og læring. 


Prosjekter skal dekke konkrete behov og problemstillinger innenfor denne rammen, med fokus på:

 1. Læringsteknologi, effektiv læring, jobbrelevante ferdigheter (soft skills, digitale ferdigheter), entreprenørskap, livslang læring, unngå frafall i skolen, styrke likestilling inkludering/deltakelse, utdanning for folk med funksjonsnedsettelser og spesielle læringsbehov. 
 2. Seksualitetsundervisning, ungdomsvennlige helsetjenester, bedre data og rapportering (kjønn og alder), andre helserelaterte utfordringer for ungdom (ungdomsgraviditeter, hiv, barne- og tvangsekteskap, underernæring/fedme)

Søknadsfrist 20. april

Kontaktpersoner: Erik Berge Wiken epost: erik.berge.wiken@innovasjonnorge.no  tlf.: +47 992 10 229
Britt Haraldsen epost: britt.haraldsen@innovasjonnorge.no tlf.: +47 915 48 633

+ Utvalgskriterier

+ Om samarbeidspartnere

+ Hvor mye og hvilke prosjektkostnader kan vi dekke

+ Kontrakt og rapportering