Arbeidsgrupper i SKOG22

Det er etablert fire arbeidsgrupper i SKOG22.

De fire arbeidsgruppene skal med bakgrunn i tilgjengelig kompetanse og innspillene fra den åpne innspillsrunden (før sommeren 2014) utarbeide hver sin selvstendige rapport. Rapportene vil legges ut på en åpen kommentarrunde i september. Deretter vil arbeidsgruppene vurdere kommentarene og gjøre eventuelle endringer. Arbeidsgrupperapportene vil være selvstendige rapporter sammen med strategigruppens hovedrapport.

De fire arbeidsgruppene er tematisk fordelt innen: Skog, Bygg, Fiber og Energi.

Arbeidsgruppeledere:
Skog: Nils Bøhn
Bygg: Heidi Kielland
Fiber: Gudbrand Rødsrud
Energi: Hege Holte Nielsen