Planleggingsvertøy i landbruket

Innovasjon Norge Sør-Trøndelag og fylkesmannen i Sør-Trøndelag har utviklet et planleggingsverktøy for landbruket som vi anbefaler for bønder som planlegger å foreta store investeringer.