Hedmark og Oppland

Søknadsfrist

Tradisjonelt landbruk: 1. februar og 1. september (Vi gjør oppmerksom på at landbrukskontorene kan ha egne og tidligere frister)

Bygdenæring: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling

Prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

Produksjonene er prioritert på følgende måte:

 1. a) Grovforbaserte husdyrproduksjoner. Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring.

  b) All økologisk produksjon

  På grunn av markedssituasjonen for sau, må prosjekter som prioriteres ligge i områder der sauenæringa er viktig, samtidig som tiltaket er av vesentlig næringsmessig betydning for søker. Produksjonen må basere seg på utmarksressurser og være tilpasset ressursgrunnlaget på eiendommen. Fornying og modernisering av driftsapparatet prioriteres. Prosjekter basert på økologisk produksjon og unge brukere vil ha høgest prioritet blant søknader innenfor sauehold.

 2. Planteproduksjon for salg. Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon foran tørkeanlegg for kornproduksjon.

  Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking etc., kan støttes, men må vurderes opp mot eksisterende kapasitet og konkurransesituasjonen i området.

 3. Kraftfôrkrevende produksjoner

Bygdenæring

 • Mat og drikke, herunder produksjon og foredling
 • Landbruksbasert reiseliv
 • Inn på tunet

Ikke prioriterte tiltak/områder

Tradisjonelt landbruk

 • Det vil ikke bli gitt tilskudd til kylling eller svineproduksjon, på grunn av markedssituasjon
 • Reinvestering i/ utskifting av melkerobot er ikke prioritert
 • Risikolån skal KUN prioriteres i de områder av fylket hvor det er knyttet usikkerhet til panteverdier. Prosjektene må ha stor næringsmessig betydning for søker og for samfunnet ellers.

Bygdenæring

Golf, trav, ridesenter og slakterier

Utmåling

Satser som er oppgitt er maksimalsatser. På grunn av stor etterspørsel etter tilskudd, praktiseres det utstrakt avkorting.

Etablerertilskudd (oppstart av ny virksomhet/bygdenæring)

 • Maksimalt kr 150 000,- i tilskudd fase 1, inntil 75 % av godkjente kostnader.
 • Maksimalt kr 800 000,- i tilskudd fase 2, inntil 75 % av godkjente kostnader.

Bedriftsutvikling (bygdenæring)

 • Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
 • Maksimalt kr 1 000 000,-

Investeringer (tradisjonelt landbruk og bygdenæring)

 • Tilskudd inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag
 • Maksimalt kr 2 000 000,- i tilskudd.
 • For bønder under 35 år kan tilskudd utmåles opp til 50% av kostnadsoverslaget.