Generelle søknadskriterier Prioritetsvikelse

Skjemaet benyttes om det er tatt opp nytt lån som skal sikres med pant i eiendommen og ny kreditor krever at nytt lån skal ha bedre prioritet enn Innovasjon Norges obligasjoner. Ved innvilgelse av søknaden vil prioritetsrekken endres.