Slik kan du organisere prosessen

Fase 1: Oppstart (1 måned)

  • Forankre arbeidet i kommune og næring
  • Måle status på områdene A og B
  • Lage tiltaksplan fase 2

Fase 2: A-B (1-3 måneder)

  • Besvare kravene i områdene A og B
  • Måle status på områdene C, D og E
  • Lage tiltaksplan for fase 3

Fase 3: C-D-E (opptil 18 måneder)

  • Iverksette tiltak i tråd med planen for fase 3
  • Besvare kravene i områdene C, D og E

Fase 4: Merking

  • Kontroll og godkjenning av uavhengig kontrollør inkludert besøk på reisemålet
  • Merket må fornyes innen 36 mnd