Les mer om kurset: Fram

Det vil bli gjennomført seks samlinger i løpet av kursets 15 til 20 måneder. Mellom samlingene bistår de ulike FRAM-rådgiveren deltakerbedriftene.

Rådgiverne er kvalitetssikret av Innovasjon Norge og er en viktig diskusjonspartner og veileder. De har selv vært i lederposisjoner og har god kunnskap om strategi og ledelse.

FRAM gjennomføres i alle fylker i tett samarbeid med Innovasjon Norges distriktskontorer. Det vektlegges å ikke ha konkurrerende bedrifter eller kunde-/leverandørforhold i samme gruppe.

Kostnader
Deltagerbedriftene betaler en egenandel samt egne reise-, overnattings- og diettkostnader på samlingene. Innovasjon Norge dekker alle andre kostnader knyttet til dokumentasjon, høyt kvalifiserte foredragsholdere og rådgivere.

Passer FRAM for deg?
FRAM er et tilbud for ledere i små og mellomstore bedrifter.