Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.

/Global/Reiseliv/Markedsdata/20140711-128.jpg
Foto: Bjørnar Hansen
Potensialet er mye større i følge den nye rapporten. Dersom alle tilrettelegger for fisketurisme, slik som de beste områdene i Fishspot, er den totale verdien anslått til mellom 700 og 900 millioner kroner for disse to fylkene alene.

- Resultatene viser at det lønner seg å ha spissede produkter mot ulike målgrupper, og at pakking og tilrettelegging er viktig for å lykkes og for å skape en større merverdi, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin.

Fisketurismen fortsetter å øke

Fisketurismen i Hedmark og nabofylkene Oppland og Sør-Trøndelag fortsetter å vokse. Fishspot solgte over 28 000 fiskekort til en verdi av 6,9 millioner i disse fylkene i 2014, noe som er en økning på fire prosent sammenlignet med 2013. Utenlandske fiskere sto for omkring 20 prosent av det samlede forbruket.

Norsk institutt for naturforskning har beregnet fiskeinnsatsen i Fishspot til 119 087 fiskedøgn. I tillegg har fiskerne et forbruk på fisketuren til en estimert verdi rundt 108 millioner kroner. Gjennomsnittlig forbruk per døgn for de tilreisende fiskerne er beregnet til 1 113 kroner og for fritidshusbrukere til 740 kr per døgn.

Tilreisende fiskere, både norske og utenlandske brukte rundt 12 millioner kroner og 16 prosent av forbruket på overnatting. Totalt ble 17 millioner og 24 prosent av forbruket brukt på selvhushold. Seks prosent av forbruket gikk til kjøp av mat på restauranter, gatekjøkken og kafeer.

Tilrettelegging med positive resultater

Det er spesielt salget av fiskekort i fluesonene som øker, viser rapporten. Fra 2013 til 2014 var veksten på 10 prosent. Selv om fluefiskesonene ikke utgjør mer enn en til to prosent av det totale arealet i Fishspot, skjer hele 34 prosent av fiskeinnsatsen og omsetningen her. Tilsvarende skjer 37 prosent av fiskeinnsatsen i «Fiske for alle» områder, som utgjør litt under 50 prosent av arealet i Fishspot.

- Vi har stor tro på videre vekst for Fishspot sier Gudmund Nygaard i Fishspot. Selv om veksten har vært stor i områdene som er tilrettelagt for fluefiske, tror vi at det er den målrettede tilretteleggingen mot ulike grupper av fiskere som gir positive resultater. Fishspot har siste året vært igjennom en omorganisering. Nå er vi bedre rustet for å ta fatt på nye oppgaver og har økt vekst i hele regionen som mål avslutter Nygaard.