Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer

I dette prosjektet har man sett på hvordan havfiskebedrifter best kan utnytte kunnskapen om økonomiske og markedsmessige forhold om sin type virksomhet, for at bedriftene best kan lønnsomheten.

/Global/Reiseliv/Rapporter%20og%20pulikbasjoner/FORSIDE%20Kaizen%20AS%20Mulighetsanalysen%20endelig%20versjon%20170614-1.jpg
 Innovasjon Norge som oppdragsgiver delte prosjektet inn i to hoveddeler: 

1) Regnskapsanalyse av reiselivsbedrifter som har havfiske/sjøfiske som hovedaktivitet.

2) En mulighetsanalyse som beskriver aktuelle tiltak for å bedre lønnsomhet i denne typen reiselivsbeidrfter.

Det ble gitt følgende to konkrete mål for hvert av disse to oppdragene.

1) Målet er å fastslå lønnsomhetsvariasjoner og årsaksforhold.

2) Målet er å anbefale tiltak som enkeltbedrifter kan gjennomføre for å bedre lønnsomheten med basis i dokumenterte forhold fra oppdrag 1 eller fra markedsmessige registrerte trender.

Dette er rapporten fra oppdrag 2: Mulighetsanalysen.