Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter

I arbeidet med rapporten har forskere ved Nofima undersøkt lønnsomheten i bedrifter som tilbyr naturbaserte aktiviteter, til turister i Nord-Norge.

/Global/Reiseliv/Rapporter og pulikbasjoner/Forside Lønnsomhet i nordnorske aktivitetsturismebedrifter Rapport 28-2014.jpg
Forskerne tok utgangspunktet i et utvalg aktivitetsbedrifter som, i større eller mindre grad, tilbyr sjøfiske til turister.

Målet med arbeidet var å undersøke om det finnes noen sammenheng mellom lønnsomhet og faktorer som: størrelse på bedriften, andel fisketurisme (av omsetning), sesonglengde fisketurisme, kapasitetsutnyttelse, gjestestruktur, andel gjenbesøk, markedsførings- og distribusjonskanaler.

Studien viser at det er stor variasjon mellom bedriftene og at det derfor er vanskelig å trekke noen endelige konklusjoner. Rapporten gir allikevel en pekepinn på hva som er verdt å vektlegge for å øke lønnsomheten i denne typen bedrifter.