Digitalt online forvaltningsmetodikk turistfiske i Troms

Denne rapporten redegjør for utprøving og testing av et nytt digitalt online rapporteringssystem innen turistfiskesektoren i Troms.

Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med aktører innen turistfiskesektoren, som har bidratt til innsamling av sanntidsinformasjon om fangst og testing av systemet.

Prosjektet ble initiert av Tura AS, et firma som tilbyr løsninger for registrering og rapporteringsverktøy innen jakt, fiske og friluftsliv. I tillegg har Nofima, ved forsker Trude Borch, bidratt til kvalitetssikring av design av rapporteringsløsningen og til rapportering fra prosjektet.

Fem fiskecamper

Som en del av prosjektet er det gjort avtaler med fem fiskecamper i Nord-Troms. Disse er: Skjervøy fiskecamp, Lyngen ferie og havfiskesenter, Manndalen sjøbuer, Spåkenes sjøbuer og Låvan Espen Vidjeland. Disse fiskecampene er valgt ut basert på kriterier om størrelse, profesjonalitet og geografisk beliggenhet og representerer i fellesskap et representativt utvalg av fiskecampene i Troms fylke.