Undersøkelser: Reiseliv

HANEN på nett – Brukerundersøkelsen 2012

Formålet var å få mer kunnskap om HANENs medlemmers tilstedeværelse på nett og omfang av online salg, samt deres samarbeid med lokale destinasjonsselskap og medlemskap i andre organisasjoner/nettverk.

Les mer

Markedets behov for guidetjenester 2013

Formålet med undersøkelsen var blant annet å få ny og bedre kunnskap om de viktigste kundegruppene og hvilke guidetjenester det er mest etterspørsel etter i dag og vil bli fremover.

Les mer

The Barents Tourism Feasibility Study 2014

Denne undersøkelsen tar for seg  hvilke erfaringer operatører og agenter som selger reiser til Barentsregionen har, og ikke minst hvilke inntrykk de som ikke selger reiser til denne regionen har.

Les mer