Nøkkeltallsbrosjyren 2015

2015 ble et spesielt år for norsk reiseliv. Nedgangen i oljesektoren medførte færre yrkesrelaterte overnattinger, og ferie- og fritidstrafikken ble derfor eneste driver bak veksten. I 2015 var det 31,6 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder, det er fire prosent mer enn året før. Flere turister valgte Norge i 2015 og Norges andel av internasjonal turisme økte. 

God profilering skaper økt lønnsomhet

Målet med alt profileringsarbeid er å bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringen, samt å øke Norges markedsandeler internasjonalt. I Innovasjon Norge arbeider vi blant annet sammen med reiselivsnæringen for å øke kjennskap til Norge som reisemål og skape reiselyst hos målgrupper i prioriterte markeder.

Interessen for å reise til Norge har økt betraktelig i våre hovedmarkeder de siste årene.

Lettfattelige nøkkeltall

Formålet med nøkkeltallbrosjyren er å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste nøkkeltallene om norske reiseliv. Her kan du lese om hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv, reiselivsnæringenes betydning for norsk økonomi og sysselsetting, informasjon om turistene som er her og hvordan Norge blir oppfattet i våre viktigste markeder.

Bestill Nøkkeltallsbrosjyren 2015:

Bedrift/Company
Navn/Name
Adresse/Address
Postnummer/Postcode
Poststed/City
Land/Country
E-mail
Nøkkeltall, antall:
Key Figures, numbers: