Overnattingsstatistikk for februar 2014

Februar endte med en nedgang i antall kommersielle overnattinger. Best ut kom Nord-Norge og hotellene viser overnattingstatistikken til SSB.

Februar hadde i underkant av 1,86 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder, noe som er en nedgang på tre prosent sammenlignet med februar 2013. Både utenlandske og norske overnattinger opplevde en nedgang på to prosent.

Hotell er den overnattingsformen som kom best ut i februar, og hadde majoriteten (78 %) av de kommersielle overnattingene. Med en økning fra utlandet på fem prosent, endte hotellene opp med en nullvekst, grunnet en nedgang fra hjemmemarkedet på en prosent.
De markedene som bidro til vekst fra utlandet ved hotellene er Sverige (20 %), Italia (7 %), Polen (39 %), Spania (46 %), Storbritannia (11 %), Russland (4 %), Tyskland (3 %), Kina (36 %), Sør-Korea (10 %), USA (32 %) og Brasil (52 %).

Det var en nedgang i antall norske og utenlandske overnattinger både på hyttegrend, camping og vandrerhjem. Dessverre fortsatte nedgangen fra Danmark i februar. Likevel er Danmark fortsatt det største utenlandske vintermarkedet med en  andel på 29 prosent.

Februar 2013       2014   Endring Andel av utenlandske
kommersielle overnattinger
Sør-Korea 923   930  1 % 0 %
Kina 1 731 2 196 27 % 0 %
Japan 5 335 3 597 -33 % 1 %
Italia 4 737 5 596 18 % 1 %
Spania 3 537 5 556 57 % 1 %
Frankrike 9 385 8 457 -10 % 2 %
Asia ellers 6 689 8 766 31 % 2 %
Nederland 19 490 17 006 - 13%  3 %
USA 9 914 13 391 35 % 3 %
Russland 3880 4115 6% 1 %
Polen 17 687 17 583 -1 % 3 %
Tyskland 34 654 30 054 - 13 %  6 %
Storbritannia 55 378 60 856 10 %  12 %
Europa ellers 51 016 61 962 21 %  12 %
Sverige 74 593 95 124 28 %  19 %
Danmark 198  985 146 998 - 26 %  29 %

Landsdeler:

Nord-Norge vinneren i februar Nord-Norge er den eneste landsdelen som hadde en økning fra utlandet i februar. Økningen på 18 prosent utgjorde 7 662 flere utenlandske overnattinger. Totalt hadde de nordligste fylkene 50 570 utenlandske overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det var Nordland (41 %) og Troms (19 %) som bidro til veksten. 

Østlandsfylkene hadde samlet en nedgang fra utlandet på en prosent. De fylkene som hadde en økning fra utlandet er Oslo (19 %), Buskerud (28 %), Hedmark (2 %) og Vestfold (34 %).

Fjord Norge hadde åtte prosent færre utenlandske overnattinger. I regionen er det kun Møre og Romsdal som kan se tilbake på en økning fra utlandet i februar på 27 prosent. Både Trøndelag og Sørlandet hadde en nedgang fra utlandet på hhv 14 og 16 prosent.