Overnattingsstatistikk for februar 2015

Februar ble en god vintermåned, med 1,93 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder.

Det er fire prosent mer enn februar 2014. Norske gjestedøgn økte med tre prosent, mens utenlandske økte med seks prosent. Kun 27 prosent av alle gjestedøgn var utenlandske, men det var god økning fra de aller fleste markeder hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. Særlig hyggelig med en økning fra Danmark som er det største utenlandsmarkedet i vintersesongen.

Mange valgte vinterferie i Norge

I februar er det mange land som har vinterferie, og tallene tyder på at flere valgte å legge ferien til Norge i år. Det var en god økning av norske gjestedøgn (+3 %), men også fra Danmark (+6 %), Storbritannia (+ 8 %) og Nederland (+33 %).

Det skal legges til at det er mange ferierende som benytter seg av hytteformidling. Tallene for hytteformidling er ikke inkludert i disse tallene, og publiseres kun én gang i året av SSB. Hadde disse vært inkludert her, hadde veksten sikkert vært større. Vi registrerer fantastiske tall fra Frankrike (+ 34 %) og Italia (+11 %), og den eventyrlige veksten fra Kina (+137 %) fortsetter og samleposten Asia ellers øker med 22 prosent.

Etter en god økning av amerikanske gjestedøgn gjennom hele 2014, er det flott at veksten fortsetter i 2015.

Kommersielle gjestedøgn februar 2013-2014. Sortert etter størst andel i 2015

Februar 2013 2014 2015 Endring
2014-2015
Endring
2013-2015
Andel
2015
Danmark 198985      146998    155956 6% -22% 29%
Sverige 74 593 95 124 95 002 0% 28% 18%
Europa ellers 51 016 61 962 67 165 8% 32% 13%
Storbritannia 55 378 60 856 65 976 8% 19% 12%
Tyskland 34 654 30 054 30 911 3% -11% 6%
Nederland 19 490 17 006 22 646 33% 16% 4%
USA 9 914 13 391 13 474 1% 36% 3%
Asia ellers 6 689 8 766 10 674 22% 60% 2%
Frankrike 9 385 8 457 11 371 34% 21% 2%
Japan 5 335 3 597 3 298 -8% -38% 1%
Russland 3 880 4 115 3 527 -14% -9% 1%
Kina 1 731 2 196 5 194 137% 200% 1%
Spania 3 537 5 556 5 551 0% 57% 1%
Italia 4 737 5 596 6 188 11% 31% 1%
Sør-Korea 923 930 626 -33% -32% 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling av utenlandske gjestedøgn

I februar var det 521 400 utenlandske gjestedøgn. Veksten på seks prosent tilsvarer 28 000 flere gjestedøgn. Disse er å finne på Østlandet (+12 %), Nord-Norge (+ 9 %) og i Trøndelag (+ 22 %). Både Fjord Norge (- 10 %) og Sørlandet (-15 %) hadde færre utenlandske gjestedøgn.

Østlandet
66 prosent av alle utenlandske gjestedøgn var på Østlandet, og det er også her den største veksten var. I tillegg til Oslo (+14 %), er det skifylker som Buskerud (+ 2 %), Hedmark (+14 %) og Oppland (+27 %) som hadde en vekst fra utlandet.

Fjord Norge
Fjord Norge hadde en andel på 12 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i februar, men dessverre var det en nedgang fra utlandet på ti prosent. Mye tyder på at både den utenlandske yrkestrafikken og ferie- og fritidstrafikken sviktet. Det var syv prosent færre utenlandske gjestedøgn ved hotellene, 30 prosent færre ved camping og 19 prosent færre ved hyttegrendene.

Nord-Norge
11 prosent av utenlandske gjestedøgn var i  Nord-Norge. Veksten i gjestedøgn på ni prosent kom fra de aller fleste utenlandsmarkeder, og det var Finnmark (+31 %) og Troms (+5 %) som nøt godt av veksten. Nordland hadde en tilbakegang fra utlandet.

Sørlandet og Trøndelag
Sørlandet representerte syv prosent av alle utenlandske gjestedøgn i februar, og Trøndelag tre prosent. Likevel verdt å nevne at Sør-Trøndelag hadde 28 prosent flere utenlandske gjestedøgn i februar.